ผลวิจัยสเปรย์สกัดจากกัญชา ช่วยบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง

ผลวิจัยสเปรย์สกัดจากกัญชา ช่วยบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง

ผลวิจัยสเปรย์สกัดจากกัญชา ช่วยบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง

สเปรย์กัญชา Cannabis Ormucoal Spray

สเปรย์สกัดจากกัญชา ทั้ง THC และ CBD Oil ทำการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ตัวอย่างกัญชามาจาก ปปส.  ในอนาคตหากได้รับอนุญาตจะทำแปลงปลูกในระบบควบคุม เพื่อให้กัญชามีคุณภาพคงที่ ไร้สารปนเปื้อน  ได้สารสกัด THC CBD นำมาใช้งานในรูปแบบสเปรย์สกัดจากกัญชา ผลวิจัยพบว่ามีสรรพคุณยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดี ฉีดใต้ลิ้น ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีกว่า สารสกัดในรูปแบบยากิน อาจถูกทำลายที่ตับได้ง่ายกว่า แต่สเปรย์สกัดจากกัญชาการฉีดซึ่งร่างกายดูดซึมได้โดยตรง

สเปรย์กัญชา Cannabis Ormucoal Sprayhttps://www.youtube.com/watch?v=LKcW3U6EGNs

ประเทศไทยจึงควรรีบปลดล็อกกัญชาโดยเร็ว เพราะมีประโยชน์มากยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาส ต่างชาติพร้อมบุกตลาดโลกแล้วเค้ามีสายพันธ์ุกัญชา และงานวิจัยสารสกัดกัญชาเรียบร้อยแล้ว