ปลูกแล้ว ! กัญชาถูกกฎหมาย ต้นแรกและแห่งแรกในอาเซียน

ปลูกแล้ว ! กัญชาถูกกฎหมาย ต้นแรกและแห่งแรกในอาเซียน

ปลูกกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย
วนที่

กัญชาถูกกฏหมาย เมื่อวันที่ 27 กพ. 2019ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปลูกกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย ต้นแรกและแห่งแรกในอาเซียน

โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร บริเวณคลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยปลูกแบบ INDOOR ด้วยระบบ Aeroponics งบลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท

***หมายเหตุ กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ประชาชนทั่วไปยังปลูกไม่ได้
แต่กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ได้อนุญาตให้ปลูกเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น !

#กัญชา #กัญชาทางการแพทย์ #กัญชาเป็นยาเสพติด