สารสกัดจากกัญชา CBD Oil THC Oil แตกต่างกันอย่างไร

สารสกัดจากกัญชา CBD Oil THC Oil แตกต่างกันอย่างไร

สารสกัดจากกัญชา CBD Oil THC Oil แตกต่างกันอย่างไร

สารสกัดจากกัญชา CBD Oil THC Oil แตกต่างกันอย่างไร
สารสกัดจากกัญชา CBD Oil THC Oil

น้ำมันกัญชาสกัด ได้สารสำคัญที่มีประโยชน์ อยู่ 2 ตัวคือ CBD Oil และ THC Oil และได้สารอื่นๆอีกหลายตัว  จากเดิมตอนนคนทั่วไปรู้จักสาร THC ก่อน ต่อมาจึงค้นพบสารสกัด CBD Oil เพิ่มเติมในกัญชา จะมีสาร THC ประกอบอยู่ถึง 12% และมี CBD เพียงไม่ถึง 0.30% เท่านั้นจึง พบทีหลัง

การจะนำกัญชามาใช้งานรักษาโรคนั้นจึงต้องมีผ่านการสกัดในห้องแลปก่อน การสูบโดยตรงจะทำให้เมากัญชากก่อนเพราะมีสาร THC จำนวนมากนั่นเอง

สารสกัดจากกัญชา (Cannabis Extracted ) THC และ CBD นี้คล้ายคลึงกันมาก แตกต่างกันแค่การจัดเรียงตัวของพันธะอะตอมเท่านั้นโดย

องค์ประกอบทางเคมีของ THC และ CBD เหมือนกัน

คาร์บอน 21 อะตอม

ไฮโดรเจน 30 อะตอม

อ็อกซิเจน 2 อะตอม

มีรูปโครงสร้างทางเคมีของ THCและ CBD ดังนี้

โครงสร้างทางเคมีของสารสกัดจากกัญชา THC และ CBD
โครงสร้างทางเคมีของสารสกัดจากกัญชา THC และ CBD

ผลกระทบต่อผู้ได้รับสารสกัดจากกัญชา THC และ CBD

  • สารสกัดจากกัญชา THC ส่งผลลัพธ์ต่อจิตประสาท ทำให้เกิดความรู้สึกเมา หรือ ล่องลอย

ทำให้เกิดอาการผ่อนคลาย

  • สารสกัดจากกัญชา THC ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายเช่นกันแต่ ไม่ส่งผลลัพธ์ต่อจิตประสาท ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเมา หรือ ล่องลอย  ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายเช่นกัน

 

ผลข้างเคียงมันของสารสกัดจากกัญชา THC และ CBD

  • สารสกัด THC ผลข้างเคียงที่พบกับผู้ใช้มากเกินไป ผู้กินจะมี มีอาการปากแห้ง กระหายน้ำ หัวใจเต้นเร็ว ตอบสนองช้า ตาแดง หรือความทรงจำลดลง
  • สารสกัด CBD แทบไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้

 

สรรพคุณประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ ในทางการแพทย์

  • สารสกัด THC  ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดอาการเครียด แก้อาการเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อกระตุก
  • สารสกัด CBD  ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดอาการเครียดไมเกรน ซึมเศร้า การอักเสบของกล้ามเนื้อ ต้อหิน ลมชัก และอาการทางจิต CBD ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด จาการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง

เดือนมิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐ ก็เพิ่งบรรจุให้สารสกัด CBD ยี่ห้อหนึ่ง สามารถบรรเทาอาการลมชักได้ด้วย

Epidiolex รักษาโรคลมชัก
Epidiolex รักษาโรคลมชัก