หนุนชาวบ้านปลูกกัญชงให้ได้สาร “CBD Oil” แทนปลูกกัญชาไทย

หนุนชาวบ้านปลูกกัญชงให้ได้สาร “CBD Oil” แทนปลูกกัญชาไทย

กัญชาคืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
หนุนชาวบ้านปลูกกัญชงให้ได้สาร “CBD Oil” แทนปลูกกัญชาไทย


องค์การเภสัช ฯ หนุนชาวบ้าน ปลูกกัญชง แทนการ ปลูกกัญชา ให้ได้สาร “CBD Oil” แทนปลูกกัญชาไทย เล็งสกัดน้ำมันกัญชาจาก ของกลางที่ยึดได้จากการจับ ให้ได้ 4000 ขวด ในปี 62 ใน ม.ค. ขยายระดับกึ่งอุตสาหกรรม 6 หมื่นขวดใน พ.ค. พร้อมปลูก สกัดเองภายในสิ้นปี

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวถึงการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ที่ยังมีข้อเห็นต่างในรายละเอียด โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อแพทย์แผนไทย หรือการขึ้นทะเบียนยารักษาจากกัญชา ว่า ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ต้องค่อยๆ ทยอยปลดล็อก จะปลดล็อกแบบเปิดอิสระแต่แรกเลยก็อาจเกิดปัญหา และจะดึงกลับมาก็ยากแล้ว จึงมองว่าค่อยๆ ปลดไปทีละขั้นตอนจะดีกว่า อย่างการยกระดับสารสกัดกัญชาจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นประเภท 2 ทางแพทย์แผนไทยก็อาจต้องใจเย็นก่อน เมื่อกฎหมายของทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกมาก็ค่อยคลายอีกขั้น ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไป 

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ส่วนข้อกังวลว่าอาจมีปัญหาหรือติดขัดเรื่องการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชานั้นอภ.มั่นใจว่าสามารถผลิตและขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ เพราะเป็นการผลิตยาจากพืชสมุนไพร ซึ่งขณะนี้อภ.สามารถสกัดน้ำมันกัญชาได้แล้วด้วยหลายๆ วิธี เพื่อดูว่าวิธีไหนดีและรวดเร็วที่สุด เบื้องต้นพบว่าได้สัดส่วนของสาร ทีเอชซี (THC) สูง แต่สารซีบีดี (CBD) ยังได้น้อย ตรงนี้ อาจจะขออนุญาต อย.นำเข้า หรือให้ อย.สั่งนำเข้ามาเพื่อผสมตามสัดส่วนที่จะใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนการปนเปื้อนนั้น ตอนนี้ได้ส่งวัตถุดิบล็อตเดียวกับที่สกัดน้ำมันกัญชาไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ ซึ่งจะทราบผลในอีก 1 เดือน โดยหากของกลางมีมาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย จะทำการผลิตเพื่อใช้การศึกษาวิจัยและรักษาผู้ป่วย โดยมีแผนจะผลิตจำนวน 4,000 ขวดใน ม.ค. 2562 และขอของกลางมาผลิตเพิ่มให้ได้เดือนละ 6,000 ขวด ตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย. 2562 เป็นการสกัดในห้องปฏิบัติการที่โรงงานพระราม 6 

ของกลางกัญชาอัดแห้ง

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ลงทุนปรับสถานที่และนำเข้าเครื่องสกัด เพื่อสกัดน้ำมันกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรมจากของกลางที่โรงงานรังสิต ตั้งแต่ พ.ค. 2562 เป็นต้นไปให้ได้เดือนละ 6 หมื่นขวด รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกกัญชาและพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดี โดยจะพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้สารซีบีดีสูงๆ ซึ่งทาง ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก็มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาขึ้นได้ โดยคาดว่าจะเริ่มปลูกได้ก่อนสิ้นปี 2562 อีกทั้งยังวางแผนผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ที่ อภ.มีที่ดินจำนวน 1,500 ไร่ ส่วนชาวบ้านนั้นมองว่าระยะแรกเช่นนี้ยังไม่ควรให้ชาวบ้านทั่วไปปลูกกัญชา แต่อาจสนับสนุนให้ปลูกกัญชงแทน เพราะจะได้ทั้งสารซีบีดี และเส้นใยที่นำมาใช้ประโยชน์ ขณะนี้ อย.ก็กำลังศึกษาอยู่…. อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/674885