วิธีการหยดน้ำมันกัญชา CBD หยดใต้ลิ้น

วิธีการหยดน้ำมันกัญชา CBD หยดใต้ลิ้น

การหยดน้ำมันกัญชา CBD Oil ใต้ลิ้น
การหยดน้ำมันกัญชา CBD Oil ใต้ลิ้นต้องทิ้งไว้ 1 นาที

ใต้ลิ้นมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมาก การใช้น้ำมัน CBD หยดใต้ลิ้น ช่วยให้ร่างกายนำสาร CBD ไปใช้ได้ เร็วกว่า วิธีรับประทาน เนื่องจากสาร CBD จะถูกส่งผ่านไปยังกระแสเลือดผ่านทางเส้นเลือดฝอยใต้ลิ้น

การหยดน้ำมันซีบีดี CBD ใต้ลิ้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหรือเครื่องดื่ม 5 นาทีก่อนและหลังหยดน้ำมันซีบีดีใต้ลิ้น
  • ยืนหน้ากระจก เพื่อเช็คตำแหน่งที่ถูกต้อง และจำนวนหยดได้อย่างแม่นยำ
  • ให้หยดใต้ลิ้น ทิ้งไว้ 1 นาทีแล้วจึงกลืนลงคอได้ ยิ่งนานยิ่งดี
  • ทุกหยดต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาทีทุกครั้งก่อนกลืน
  • ใช้ก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที