ประวัติลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา คือใคร อยู่ที่ไหน ลองอ่านดู

ประวัติลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา คือใคร อยู่ที่ไหน ลองอ่านดู

บัณฑูร นิยมาภา ผู้ผลิตน้ำมันกัญชา เครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์
บัณฑูร นิยมาภา ผู้บุกเบิกน้ำมันกัญชา รักษาโรคมะเร็ง

ประวัติลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา

ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา ผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งด้วยสารสกัดจากกัญชาในประเทศไทย อดีตเคยรับราชการตำรวจระดับ ชั้นประทวน เป็นผู้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ อยู่แล้ว  ได้ลาออกจากตำรวจ เพราะ พ.ร.บ.ยาเสพติด ประกาศใช้เมื่อปี 2522 เนื่องจากไม่สามารถใช้กัญชาแบบถูกกฏหมายได้ เมื่อลาออกจากตำรวจได้ประกอบอาชีพ ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และต่อมาได้ทำยาดองขายเป็นอาชีพหลัก

             เมื่อมี 2556 น้องสาวลุงตู้เป็นมะเร็งโพรงมดลูก ซึ่งผ่านการฉายแสง ผ่าตัดมา เเต่เเผลที่ผ่าตัดยุ่ยไม่สามารถที่จะเย็บติดกันได้ ผลข้างเคียงเยอะมาก จึงได้เริ่มทดลองนำน้ำมันกัญชามาช่วยรักษาอาการของน้องสาว เพราะเคยทราบมาว่ากัญชาสามารถรักษาอาการผู้ป่วยมะเร็งได้ และได้ปรับปรุงสูตรและองค์ความรู้เพิ่มเติมขึ้น จากการศึกษาด้วยตัวเอง 

          ลุงหมอตู้ ผู้บุกเบิกต่อสู้ให้ผู้ป่วยคนไทย ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค มะเร็ง , โรคลมชักในเด็ก , พาร์กินสัน อื่นๆ แต่ไม่สามารถ ทำอย่างถูกกฏหมายและเปิดเผยได้ในประเทศไทย จึงต้องย้ายไปประเทศลาว เพื่อทำการสกัดน้ำมันกัญ และทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

         รัฐบาลสปปล. (ประเทศลาว )  ได้มอบสัญชาติลาว ให้แก่  ” นายบัณฑูร  นิยมาภา “ เป็นการเชิดชูเกียรติยศ  แก่ผลงานที่เกิดประโยชน์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ “ลุงหมอตู้ “ จะร่วมงานกับ ดร ดาวงศ์ ผู้เชียวชาญโรคมะเร็งของ สปปล. ที่ ศูนย์ต้านมะเร็งลาว ( Center Anticancereux ) ณ กำแพงนครเวียงจันทร์ เป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชียด้านการรักษาโรคด้วยกัญชา

ปัจจุบันลุงตู้เป็นตัวแทน เครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ เรียกร้องสิทธิ์ให้กัญชาเพื่อการแพทย์ถูกกฏหมายในประเทศไทย

 

ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา
ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา

BBC สัมภาษณ์ : ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา พูดถึงกัญชาในประเทศไทย

ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา เกิดที่ไหน

    รอข้อมูล

เครือข่ายลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา ติดต่อได้ยังไง

    รอข้อมูล

 

คลิ๊ปรายการสัมพาษณ์ลุงตู้ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา

น้ำมันกัญชานาโน ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา