กัญชารักษาไมเกรนได้ไหม

กัญชารักษาไมเกรนได้ไหม

กัญชารักษาไมเกรนได้ไหม

เป็นที่ทราบกันดีว่า กัญชารักษาไมเกรนได้ กัญชายังมีสรรพคุณรักษาอีกหลายโรค กัญชาเป็นสมุนไพรครอบจักรวาล ดีกว่ายาเคมีหลายชนิดที่ผูกขาดโดยนายทุนบริษัทยาข้ามชาติ ผู้ป่วยด้วยอาการปวดหัว ปวดไมเกรนต้องทนทรมานกับอาการ และต้องใช้ยาที่มีราคาแพงอยู่ตลอด มีผลข้างเคียงของยาค่อนข้างสูง ห้ามกินติดต่อกันเป็นเวลานาน หากรัฐเปิดโอกาสให้ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคได้อย่างเสรี จะช่วยให้ผู้ป่วยไมเกรน มีทางเลือกในการรับการรักษาอาการไมเกรนมากขึ้น

งานวิจัยหลากหลายสถาบันให้ผลว่า กัญชารักษาไมเกรนได้จริง

จากผลการศึกษาในปี 2016 ของ School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัย โคโรลาโด* โดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยไมเกรนที่ใช้กัญชาในการรักษา 121 ตัวอย่าง พบว่า

– 85% ของผู้ป่วย มีอาการดีขึ้น
– อัตราเฉลี่ยของการปวดหัวไมเกรนลดลง จาก 10.4 ครั้ง ต่อเดือน เหลือ 4.6 ครั้งต่อเดือน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะใช้กัญชาในหลายรูปแบบ และใช้แบบรายวัน เพื่อป้องกันการปวดหัว
– 11.6% ของผู้ป่วยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีผลข้างเคียงด้านลบของกัญชา ที่พบมากสุดคือ ง่วงซึม 
– 2% มีอาการที่รุนแรงขึ้น

รายงานวิจัยต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Effects of Medical Marijuana on Migraine Headache Frequency in an Adult Population.

Abstract

STUDY OBJECTIVE:

No clinical trials are currently available that demonstrate the effects of marijuana on patients with migraine headache; however, the potential effects of cannabinoids on serotonin in the central nervous system indicate that marijuana may be a therapeutic alternative. Thus, the objective of this study was to describe the effects of medical marijuana on the monthly frequency of migraine headache.

DESIGN:

Retrospective chart review.

SETTING:

Two medical marijuana specialty clinics in Colorado.

PATIENTS:

One hundred twenty-one adults with the primary diagnosis of migraine headache who were recommended migraine treatment or prophylaxis with medical marijuana by a physician, between January 2010 and September 2014, and had at least one follow-up visit.

MEASUREMENTS AND RESULTS:

The primary outcome was number of migraine headaches per month with medical marijuana use. Secondary outcomes were the type and dose of medical marijuana used, previous and adjunctive migraine therapies, and patient-reported effects. Migraine headache frequency decreased from 10.4 to 4.6 headaches per month (p<0.0001) with the use of medical marijuana. Most patients used more than one form of marijuana and used it daily for prevention of migraine headache. Positive effects were reported in 48 patients (39.7%), with the most common effects reported being prevention of migraine headache with decreased frequency of migraine headache (24 patients [19.8%]) and aborted migraine headache (14 patients [11.6%]). Inhaled forms of marijuana were commonly used for acute migraine treatment and were reported to abort migraine headache. Negative effects were reported in 14 patients (11.6%); the most common effects were somnolence (2 patients [1.7%]) and difficulty controlling the effects of marijuana related to timing and intensity of the dose (2 patients [1.7%]), which were experienced only in patients using edible marijuana. Edible marijuana was also reported to cause more negative effects compared with other forms.

CONCLUSION:

The frequency of migraine headache was decreased with medical marijuana use. Prospective studies should be conducted to explore a cause-and-effect relationship and the use of different strains, formulations, and doses of marijuana to better understand the effects of medical marijuana on migraine headache treatment and prophylaxis.

ข้อมูล : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26749285

#กัญชาชน