สเปรย์กัญชาซื้อที่ไหน

สเปรย์กัญชาซื้อที่ไหน

บสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา
บสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา

สเปรย์กัญชา ซื้อที่ไหน Cannabis Ormucoal Spray ปัจุบันมีงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ทำการวิจัยและสกัดน้ำมันกัญชาแปรรูปออกมาเป็น สเปรย์ น้ำมันกัญชา โดย ภญ.วรวรรณ สายงาม อาจารย์ประจำศูนย์วิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา” อยู่ระหว่างการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนกับ องค์การอาหารและยา ซึ่งอีกไม่นานจะสามารถวางตลาดได้ ตอนนี้จึงยังไม่มีขาย

สรรพคุณสเปรย์กัญชา  สเปรย์ Cannabis กัญชา รักษาอาการเจ็บปวดและอาเจียน ผลข้างเคียงจากการรักษาทางเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้ผลดีมากลดอาการได้ดี ทำให้ผู้ป่วย  ใช้ชีวิตประจำวันไดปกติ

ผลิตภัณฑ์ "ตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา

ต้องการสอบถามเรื่อง สเปรย์กัญชา Cannabis Ormucoal Spray สอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาต อย.

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rsu.ac.th