กัญชารักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมได้

กัญชารักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมได้

กัญชารักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมได้

กัญชารักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมได้

โรค MS (Multiple Sclerosis) คือ โรคปลอกประสาทเสื่อม โดยภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทำลายปลอกประสาทส่วนกลางจนอักเสบ อันได้แก่ สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทตา

ทำให้มีผลกับการควบคุมการทรงตัว การมองเห็น กล้ามเนื้อ รวมทั้งอวัยวะต่างๆ อีกด้วย แต่จะมีความรุนแรงในผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน

ซึ่งโรคนี้เราพบว่า กัญชาสามารถรักษาหรือบรรเทาอาการได้ เพียงแต่ข้อมูลล่าสุดบอกว่า

ไม่ใช่แค่สาร THC หรือ CBD เท่านั้น และตัวรับ (Receptor) ก็ไม่ใช่แค่ CB1 และ CB2 เท่านั้นเช่นกัน

แต่การตอบสนองของโรคปลอกประสาทเสื่อมจะดีขึ้น หรือ หาย ยังมีสารที่ชื่อว่า CBC เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

และยังมีอีกตัวรับที่ชื่อว่า Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) เป็นตัวรับที่กัญชาจะเข้าไปจับ ที่อาจจะเพิ่มผลการรักษาให้เห็นผลที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการค้นพบนี้ คืออะไร?

สำคัญตรงที่ว่า กัญชาที่จะเอามารักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมนั้น จะโฟกัสเพียงแต่สาร THC และ CBD เท่านั้นไม่ได้ กัญชาต้องมีสาร CBC ในสัดส่วนที่จะเหมาะสมในการออกฤทธิ์ด้วย

ในทางปฏิบัติจะปลูกกัญชาอย่างไรให้มีองค์ประกอบของกัญชา THC : CBD : CBC ที่เหมาะสมมาใช้ได้ในโรคนี้

และคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ จะรู้ได้อย่างไรว่า กัญชาที่จะนำมารักษานั้น มีสัดส่วนพวกสารนี้หรือไม่

ตรงนี้ภาครัฐควรทำอะไรที่เอื้อต่อการเข้าถึงและรับรู้ของชาวบ้านได้ด้วยนะ ไม่ใช่แค่กลุ่มทุนทั้งทุนภาครัฐและทุนเอกชน (ควรมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานที่ชาวบ้านไปใช้งานได้อยู่ทุกจังหวัด)

ปล. สัดส่วนของสารแต่ละชนิดในกัญชามีผลต่อการรักษาที่แตกต่างกันในแต่ละโรค และในแต่ละคน ประเด็นความหลากหลายในการพัฒนาสารหรือสายพันธุ์จึงสำคัญ ไม่ใช่เชิงเดี่ยวแบบที่ภาครัฐกำลังทำ หรือ หลงทางทำ

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี