กัญชา ทำให้ผู้หญิงสวยจากภายในสู่ภายนอก

กัญชา ทำให้ผู้หญิงสวยจากภายในสู่ภายนอก

กัญชา ทำให้ผู้หญิงสวยจากภายในสู่ภายนอก

กัญชา ทำให้ผู้หญิงสวยจากภายในสู่ภายนอก

มีงานวิจัยที่ทยอยออกมาในกลุ่มการนำกัญชาไปใช้เพื่อรักษาโรคในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อย เช่น การมีประจำเดือนที่ผิดปกติ การติดเชื้อในช่องคลอด ช่องคลอดแห้ง การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิง การเกิดซีสต์ในมดลูก รวมทั้งการเกิดมะเร็ง

ปัจจุบันงานวิจัยก็ชี้ให้เห็น ผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจกับการนำกัญชามาประยุกต์ใช้ในการบรรเทาหรือรักษาในกรณีต่างๆข้างต้น

ซึ่งจากภาพประกอบ ก็จะเห็นว่า เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยจากความเป็นจริงเลย เพราะเราจะเห็นว่า ตัวรับ (Receptor) ของกัญชา กระจายอยุ่ทุกจุดของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงตั้งแต่ปากมดลูกยันมดลูก

ฉะนั้นกัญชา จึงมีจุดที่จะเข้าไปออกฤทธิ์หรือปรับระบบการทำงานให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงได้

นอกจากนี้ กัญชายังทำให้ระบบฮอร์โมนเพศผู้หญิง ที่สร้างจากระบบสืบพันธุ์มีความสมดุล และทำงานอย่างปกติด้วยนะครับ จึงน่าจะแก้ปัญหาผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องรอบเดือนได้

และอย่างที่ผมเคยเห็นบทความไปว่า กัญชามีตัวรับที่อยู่บริเวณผิวหนังที่เยอะมากและหนาแน่นมาก เมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆในร่างกาย ปัจจุบันก็มีการนำกัญชาไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมากขึ้น เพื่อแก้ไขหรือบำรุงผิวพพรรณ

ฉะนั้น กัญชาจึงทำให้ผู้หญิงสวยจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างอธิบายได้ตามวิทยาศาสตร์

ปล.ในงานวิจัยยังพบว่า การใช้กัญชายังทำให้ชีวิตคู่ โดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธุ์ดีขึ้นด้วย ซึ่งปัญหาชีวิตคู่ด้านนี้ ถือเป็นปัญหาครอบครัวอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบกับสังคม

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี