กัญชากับสมองและระบบประสาทส่วนกลาง THC

กัญชากับสมองและระบบประสาทส่วนกลาง THC

กัญชากับสมองและระบบประสาทส่วนกลาง
สาร THC

ตำรายาจากกัญชา
 1. (THC) ทําให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา
 2. (THC) ชะลอการส่งสัญญาณของสมองที่มากเกินไป ทําให้การสื่อสารของสมองลดการถูกรบกวนซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดลง ก่อให้เกิดความคิดที่โลดแล่น (Creative)
 3. (THC) ช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์ประสาท (Neurogenesis) ซึ่ง อาจเป็นหนทางของการรักษาหรือบรรเทาโรค อัลไซเมอร์**
 4. (THC) ลดการอักเสบของระบบประสาท (Reduce Neuroinflammation) ลดอาการบาดเจ็บหรือการอักเสบในสมอง
 5. (THC) ลดอาการปวดในสมอง (Analgesic)
 6. (THC) ลดอุณหภูมิร่างกาย (Hypothalamus)
 7. (THC) ลบความทรงจําระยะสั้นที่ไม่จําเป็นออก ซึ่งในบางครั้งก็อาจทําให้เป็นคนขี้หลงขี้ลืม แต่ในทางกลับกันก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่เกิดความเครียดและโรคซึมเศร้าจากภาพความสะเทือนใจในอดีต อย่างเช่นการรักษาโรค PTSD ที่เป็นมากในทหารที่ผ่านสงครามที่โหดร้าย

สาร CBD

 1. (CBD) ลดอาการทางจิตประสาทของ THC
 2. (CBD) ป้องกันการสูญเสียของความจําระยะสั้นจาก THC
 3. (CBD) ป้องกันอาการจิตเสื่อม โรคประสาท ลดความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรคทางจิตที่มาจากการใช้ THC,
 4. (CBD) ลดอาการวิตกกังวล
 5. (CBD) ลดอาการคลื่นใส้อาเจียน
 6. (CBD) อาจช่วยรักษาโรคโรคจิตเภท (Schizophrenia) **
 7. (CBD) ป้องกันโรคนอนไม่หลับ (Anti-Insomnia)
 8. (CBD) ลดอาการชักจากโรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple Sclerosis) และจากโรคลมชักต่างๆ (Epilepsy)

สาร THC & CBD

 1. (THC&CBD) ป้องกันการย่อยสลายของระบบประสาทช่วย อาการของโรคปลอกประสาทเสื่อม Multiple sclerosis
 2. (THC&CBD) กระตุ้นความอยากอาหารสามารถช่วยผู้ป่วย เอดส์และมะเร็งป้องกันภาวะน้ําหนักลดอย่างรวดเร็ว
 3. (THC&CBD) ช่วยโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว สมาธิสั้น
 4. (THC&CBD) ช่วยลดอาการสั่นที่เกิดจากโรคพาร์กินสัน (Parkinson) ช่วยสมองผลิต Dopamine และลดอาการของโรค
 5. (THC&CBD) ปกป้องสมองจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน แตก หรือ ฉีกขาด (Stroke) และเพิ่มการตอบสนองจากสมอง ในบริเวณที่ประสบปัญหาจาก stroke
  ผลเสีย
 6. (THC) อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการโรคจิตเภทสําหรับผู้ที่มี ปัจจัยเสี่ยงเช่น จิตใจอ่อนแอ และ พันธุกรรม
 7. (THC) หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะชลอการทํางานของสมองและทําให้สมองหยุดสร้างสารเคมีที่ทําให้รู้สึกดีและทําให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายเวลาไม่ได้ใช้
 8. (THC) มีผลต่อการพัฒนาในด้านลบของสมองที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ กัญชาจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาสมองของเยาวชน

ตา

 1. (THC) ลดความดันนัยตา สามารถป้องกันการตาบอดของผู้ป่วยตาต้อหิน (Glaucoma) ได้ ปัจจุบันนักวิจัยกําลังพัฒนายาที่เลียนแบบการทํางานของ THC ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการทางจิตประสาทเพื่อใช้รักษาโรคต้อหิน

กระดูกและกล้ามเนื้อ Musculoskeletal

 1. (CBD) ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก สามารถฟื้นฟูกระดูกที่หักให้กลับมาสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
 2. (CBD) ป้องกันหรือบรรเทาโรคสะเก็ดเงิน โรคเรื้อน กวางหรือโรคผิวหนังเรื้อรัง
 3. (THC&CBD) ระงับอาการเจ็บปวด
 4. (THC&CBD) คลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
 5. (THC&CBD) ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 6. (THC&CBD) ลดอาการเจ็บและอักเสบตามข้อต่อ
 7. (THC&CBD) ลดอาการบวม อักเสบ

ระบบไหล เวียนโลหิต (หัวใจ และ เลือด)

 1. (THC) เพิ่มความต้องการออกซิเจนของร่างกาย
 2. (THC) ช่วยลดอาการปวดไมเกรน
 3. (THC) ป้องกันการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่จําเป็นในการเจริญเติบโตของมะเร็ง
 4. (CBD) ลดน้ําตาลในเลือด ช่วยโรคเบาหวาน
 5. (CBD) ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 6. (CBG) ลดความดันเลือด
  ข้อเสีย
 7. (THC) เพิ่มอัตตาการเต้นของหัวใจได้มากถึง 60% ซึ่งอาจเป็นอันตรายในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 8. (THC) ลดการย่อยสลายของไขมันไม่ดี ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดตีบ เพราะฉะนั้น ผู้ใช้จึงควรคํานึงถึงการทานอาหารที่มีไขมันสูง

ภูมิคุ้มกัน (Immune System)

 1. (CBD) ปรับความสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบทางเดินอาหาร

 1. (THC&CBD) ชลอการย่อยอาหารทําให้กระเพาะมีเวลาย่อยอาหารมากขึ้นเป็นผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมอาหารได้มากขึ้น
 2. (THC&CBD) ลดอาการลําไส้อักเสบ (Crohn’s disease)
 3. (THC&CBD) จะช่วยสนับสนุนการประกบตัวของ Insulin ซึ่งจะช่วยลดอาการการต่อต้าน Insulin ของร่างกายช่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (เกิดจากพฤติกรรม)
  ข้อเสีย
 4. (THC) ลดการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดี ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ผู้ใช้กัญชาจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ไขมันสูงเป็นพิเศษ

ปอด

 1. (THC) ขยายหลอดลม ช่วยโรคหอบหืด

ระบบการสืบพันธ์
ข้อเสีย

 1. (THC) การใช้ระหว่างตั้งครรถ์จะทําให้ทารกมีน้ำหนักน้อยตอนเกิดและมีปัญหาคล้ายกับที่มารดาใช้บุหรี่และแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น หัวเล็กและการจะเจริญเติบโตที่ช้าลง
 2. (THC) ในเพศชายจะทําให้จํานวนอสุจิน้อยลงและมีความต้องการทางเพศที่ลดลง ในเพศหญิงจะทําให้ไข่ไม่สมบูรณ์

เซลเนื้อร้าย Cancer/Tumor Cells

 1. (THC) ทําลายเซลล์มะเร็งโดยที่ไม่ทําลายเซลล์ปรกติ
 2. (THC) กระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์ (Proapototic)
 3. (CBD) ป้องกันการเจริญเติบโตและกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง
 4. (THC) ป้องกันการแบ่งตัวของเซลล์ (การเจริญเติบโต ของเนื้อเยื้อ) (Antimitogenic) ดีในกรณีของเซลมะเร็ง แต่ไม่ดีในกรณีของเด็กและเยาวชน เพราะอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางสมอง