สารกัญชา THC อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้กี่วัน

สารกัญชา THC อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้กี่วัน

โครงสร้างโมเลกุล  THC กัญชา โครงสร้างโมเลกุล THC กัญชา
โครงสร้างโมเลกุล THC กัญชา

การตรวจหาสารกัญชาในร่างกายมนุษย์ เราจะใช้เครื่องมือหรือสารเคมีที่ตรวจหาสาร
THC-COOH ที่ได้จากการย่อย THC ของตับ การเจอ
THC-COOH จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา และ ความถี่ในการใช้ หรือเสพ ยิ่งใช้บ่อย ใช้มานาน หรือ เพิ่งใช้สารกัญชามาไม่นานก็จะตรวจเจอได้ง่ายกว่า ไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว ระยะเวลามราตรวจเจอสารกัญชาหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้ายมีตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง ุ6 เดือน เพราะกัญชาจะมีสาร THC ซึ่งจะถูกสะสมไว้ในไขมัน ตามส่วนต่างๆของร่างกาย และจะค่อยๆปล่อยมายังกระแสเลือดทีละน้อยๆทำให้คงค้างอยู่ในร่างกายได้นานมาก

เราตรวจหาการใช้สารกัญชาได้อย่างไร

การตรวจสารกัญญา เราจะตรวจหาสารที่เรียกว่า เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ เรียกว่า THC เป็นสารที่มีฤทธ์ต่อจิตประสาท (psychoactive substance) ธรรมชาติพบใน พืชจำพวกกัญชา (Cannabis) นั่นเอง ก็จะเข้าสู่ร่างกาย และจะถูกย่อยสลายในตับ โดยตับจะย่อยสารออกฤทธิ์ที่ชื่อ Hydroxy-THC และเปลี่ยนไปเป็นสารที่ไม่มีผลต่อระบบประสาทชื่อ THC Carboxylic Acid (THC-COOH) ซึ่งจะละลายในไขมันและจะถูกขับออกจากร่างกายอย่างช้าๆ

โครงสร้างโมเลกุล  THC-COOH
โครงสร้างโมเลกุล THC-COOH

โดย เครื่องตรวจ THC จึงทำหน้าที่ตรวจหา THC-COOH (11-nor-9-Carboxy-THC) ที่ถูกสลายอยู่ในไขมันและขับออกมาพร้อมกับฉี่ของเรานั่นเอง โดยปกติ THC-COOH จะอยู่ในร่ายกายเราประมาณ 13 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปริมาณสารสะสมมาก่อน แต่ก็เคยมีการตรวจพบ THC-COOH ในปัสวะของผู้ที่ใช้กัญชาอย่างหนักคนหนึ่ง 84 วันหลังจากที่เค้าหยุดเสพ

โครงสร้างโมเลกุล  
THC-COOH (11-nor-9-Carboxy-THC)
โครงสร้างโมเลกุล
THC-COOH (11-nor-9-Carboxy-THC)