กัญชากับความหวังผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

กัญชากับความหวังผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

กัญชากับความหวังผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
มะเร็งลำไส้

กัญชากับความหวังผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

ปัจจุบันกัญชากับการรักษาโรคมะเร็ง ดูจะเป็นสิ่งที่สร้างความหวังให้กับคนไข้มะเร็งอย่างมาก ถึงแม้จะยังไม่มีข้อสรุปแบบชัดเจนในวงการแพทย์ แต่ก็นับว่า มีความก้าวหน้าอย่างมากในการมีความหวัง

ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยเริ่มทยอยออกมาให้ผลไปในทิศทางที่ไปในทางเดียวกันมากขึ้น ประกอบกับมีการใช้จริงทั้งในคนไข้มะเร็งทั้งคนไทยและต่างชาติ ก็พบว่า ให้ผลลัพธ์ที่ดี จนโรคมะเร็งหายไป หรือ แทบจะไม่มีอาการเลยก็ว่าได้

มะเร็งลำไส้ ก็เป็นหนึ่งในมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้คนมากมายในแต่ละปี และก็มีการนำกัญชาไปใช้ในการศึกษาทั้งในระดับห้องแลป สัตว์ทดลอง และการใช้ในคน (บางส่วนก็ใช้แอบใช้ ตามที่เราเข้าใจกันได้)

งานวิจัยปัจจุบันพบว่า กัญชาทำลายเซลล์มะเร็งลำไส้ โดยมีกลไก ดังนี้

  1. สาร CBD อาจกระตุ้นยีนที่ชื่อว่า NOXA ที่มีส่วนควบคุมกระบวนการตายของเซล์มะเร็ง (Apoptosis) ทำให้เซลล์มะเร็งลำไส้ตายมากขึ้น
  2. การกระตุ้นของสารในกัญชา ทั้งตัวรับ CB1 และ CB2 ทำให้ทำให้เซลล์มะเร้งตายหรือฝ่อ ผ่านการออกฤทธิ์ของสาร TNF-alpha
  3. สาร CBD ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง ด้วยการยับยั้งผ่านกลไกของตัวรับ CB1 , TRPV1 และ PPAR-gamma
  4. การกระตุ้นของตัวรับ CB2 ทำให้ตัวนำสารที่ชื่อว่า Ceramide เพิ่มขึ้น ทำให้เชลล์มะเร็งลำไส้ตายได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบกลไกเล็กๆน้อยของสารอื่นๆในกัญชาที่ช่วยทำลายเซลล์มะเร็งลำไส้ได้ ไม่ว่าจะยับยั้งการสร้างเส้นเลือด หรือ ทำให้วงจรอายุเซลล์มะเร็งสั้นลง เป็นต้น

ปัจจุบันถึงแม้ข้อมูลยังไม่มากพอ แต่ก็พอให้เข้าใจได้ว่า กัญชาอาจช่วยรักษามะเร็งลำไส้ได้ ที่สำคัญ พบว่า

กัญชาสามารถใช้ร่วมกับยาเคมี และเสริมฤทธิ์ในการรักษามะเร็งลำไส้ได้ รวมทั้ง ยาเคมีกับกัญชา อาจใช้ร่วมกันในการรักษามะเร็งได้

สรุป มะเร็งลำไส้ กัญชาก็อาจจะเอาอยู่ ผ่านกลไกต่างๆที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็ง

ปล. ลำไส้อักเสบ เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากถึง 20 เท่า ซึ่งกัญชามีรายงานใช้รักษาและบรรเทาลำไส้อักเสบได้

อ้างอิงบางส่วนจาก

Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer ในวารสารการแพทย์ Journal of Molecular Medicine เมื่อปี ค.ศ. 2012

Mutational analysis of Noxa gene in human cancers ในวารสารการแพทย์ The Journal of Pathology, Microbiology, and Immunology เมื่อปี ค.ศ. 2013

Cannabinoid Receptor Activation Induces Apoptosis through Tumor Necrosis Factor α–Mediated Ceramide De novo Synthesis in Colon Cancer Cells ในวารสารการแพทย์ Clinical Cancer Research เมื่อปี ค.ศ. 2008

Identification of Synergistic Interaction
Between Cannabis-Derived Compounds
for Cytotoxic Activity in Colorectal Cancer Cell Lines
and Colon Polyps That Induces Apoptosis-Related
Cell Death and Distinct Gene Expression ในวารสารการแพทย์ Cannabis and Cannabinoid Research เมื่อปี ค.ศ. 2018

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี