กัญชาฆ่าเซลล์มะเร็งตั้งแต่เป็นดักแด้ยันตัวโตเต็มวัย

กัญชาฆ่าเซลล์มะเร็งตั้งแต่เป็นดักแด้ยันตัวโตเต็มวัย

กัญชาฆ่าเซลล์มะเร็งตั้งแต่เป็นดักแด้ยันตัวโตเต็มวัย

กัญชาฆ่าเซลล์มะเร็งตั้งแต่เป็นดักแด้ยันตัวโตเต็มวัย

เป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่า สารกัญชาตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นเองนั้น หรือที่เราเรียกว่า สารเอ็นโดแคนนาบินอยด์ คือ ตัวทำลายเซลล์มะเร็งตามธรรมชาติ สามารถเข้าไปทำลายในวัฎจักรของเซลล์ที่จะกลายมาเป็นมะเร็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับยีนจนถึงเซลล์มะเร็งที่โตเต็มที่ (G1-S-G2-M)

หรือเข้าใจง่ายๆ คือ ตั้งแต่เป็นดักแด้จนโตเป็นตัวเต็มวัย นั่นละ

เมื่อเรารู้แล้วว่า สารกัญชาที่ร่างกายสร้างขึ้นเองฆ่าเซลล์มะเร็งได้ขนาดนี้ แต่เมื่อมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้ มีปริมาณไม่เพียงพอ การส่งสารกัญชาที่อยู่ในต้นกัญชาเข้าไปช่วยหรือเสริม จึงเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรซับซ้อนที่ต้องมาอารัมบทให้ดูยุ่งยาก

สิ่งที่ต้องทำ คือ จะทำอย่างไรให้กัญชาในรูปแบบต่างๆ มีปริมาณสารกัญชาเข้าไปในร่างกายให้ถึงจุดออกฤทธิ์ ไม่ใช่ มาสงสัยถึง ตัวกัญชา

และงานวิจัยหลายๆงานวิจัยก็พบว่า สามารถใช้กัญชาร่วมกับยาเคมีบำบัดได้ ไม่ได้เป็นข้อห้าม หรือ ข้อเสียอะไร เช่น งานวิจัย Anticancer effects of phytocannabinoids used with
chemotherapy in leukaemia cells can be improved by
altering the sequence of their administration

ตีพิมพ์ในวารสานทางการแพทย์ International Journal of Oncology เมื่อปี ค.ศ. 2017

ใช้กัญชา ร่วมกับ ยาเคมีบำบัด ในการเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว แล้วพบว่า ได้ผลดี

ฉะนั้น สิ่งที่ต้องรีบทำ คือ จะทำอย่างไรให้มีกัญชาที่มีองค์ประกอบของสารที่มีคุณภาพเหมาะสมที่สุดในการรักษาโรคมะเร็ง และจะนำสารนั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างไรให้เกิดผลดีที่สุด

ไม่ต้องมากังวัลว่า กัญชามันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้ไหม เพราะปกติ สารกัญชาที่ร่างกายสร้างเองมันก็ฆ่าของมันอยู่แล้ว ต่อให้ไม่มีกัญชาเข้าไป แต่มันไม่เพียงพอ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี