ข่าวดี อภ. อนุมัติปลูกกัญชาได้ครั้งแรกในไทยต้นปี 2562

ข่าวดี อภ. อนุมัติปลูกกัญชาได้ครั้งแรกในไทยต้นปี 2562

ข่าวดี อภ. อนุมัติปลูกกัญชาได้ครั้งแรกในไทยต้นปี 2562

แปลงทดลองปลูกกัญชา
แปลงทดลองปลูกกัญชาในต่างประเทศ

ปลูกกัญชาได้แล้ว บอร์ด อภ. เตรียมโครงการทดลองปลูกกัญชาได้แล้วครั้งแรก แต่รายละเอียดก็ยังไม่ง่ายทั้งสรุปพื้นที่จะปลูกได้ และการรักษษความปลอดภัยในพื้นที่ทดลองยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมอยู่ และคาดว่าจะประกาศได้ในต้นเดือน มค 2563 ปีหน้า แต่สำหรับบุคคลทั่วไปยังไม่มีการปลดล็อค ต้องรอคอยกันต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการศึกษาวิจัย กัญชา ทางการแพทย์ของ องค์การเภสัชกรรม  เพื่อจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เสนอต่อ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) พิจารณาเห็นชอบ

โดยจะมีการประชุมบอร์ด อภ. ในวันที่ 14 ธ.ค.61 จะเสนอทั้งในส่วนของการปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน งบประมาณ 10 ล้านบาท และการปลูกและสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม งบประมาณ 120 ล้านบาท

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา Dr.Nuntakan Suwanpidokkul Director of Research and Development Institute
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Dr.Nuntakan Suwanpidokkul
Director of Research and
Development Institute

ภญ.นันทกาญจน์ กล่าวว่า “หลักๆ ที่จะเสนอให้พิจารณา คือ การทำระดับกึ่งอุตสาหกรรมมากกว่า ซึ่งจะดำเนินการบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ในโรงงานผลิตยารังสิต ส่วนการปลูกระยะเร่งด่วนคาดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องรอบอร์ด อภ.พิจารณาอีกที ส่วนแผนที่จะทำในเชิงอุตสาหกรรมที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี คงต้องรอก่อน เพราะยังเป็นแผนระยะยาว” 

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาเร่งด่วน ภญ.นันทกาญจน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา อภ.ได้เชิญทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ปลูกแล้ว และได้รับคำแนะนำจาก อย.เรียบร้อยแล้วว่า จะต้องกำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างไร เช่น ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดไหน หรือจุดใดที่จะต้องมีการสแกนนิ้วในการเข้าออกพื้นที่ เป็นต้น

สวนกัญชา ปลูกในพื้นที่เปิด
สวนกัญชา ปลูกในพื้นที่เปิด

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ อภ.กำลังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่ อย.เสนอ และจะเชิญ อย.มาตรวจสอบอีกครั้งว่า เรามีการดำเนินการตามที่แนะนำหรือไม่ หากผ่านก็สามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมทุกเดือน คิดว่าไม่น่าจะทันภายในธันวาคมนี้ แต่น่าจะเสนอทันภายในมกราคม 2562 ส่วนเป้าหมายในการสกัดกัญชายังคงเป็นไปตามเดิม